1. Akt założycielski Zespołu Szkół w Pilchowicach:

- uchwała nr XXI/127/08 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 czerwca 2008r.
- uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/2007/2008 z dnia 29 czerwca 2008r.

2. Akt Włączenia Publicznego Przedszkola do Zespołu Szkół w Pilchowicach:

uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 marca 2012r.